NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẸP


BÀI VIẾT  (1 bài)
3473945

BẢN THÂN

LÊ QUANG MINH (CAN DO) Sinh ngày: Thứ 7- 12 / 3 / 1977, ( 23/01/1977 âm lịch) . Ngày MẬU THÌN, tháng NHÂM DẦN. Năm ĐINH TỴ. Là ngày: KIM QUỸ HOÀNG ĐẠO. Cung KHÔN, Trực TRỪ, Nạp âm: ĐẠI LÂM MỘC, hành:MỘC. Thuộc mùa: XUÂN, Mệnh: SA TRUNG THỔ. Sao chủ mệnh: VŨ KHÚC, Sao chủ thân: THIÊN CƠ. Con nhà: HUỲNH ĐẾ. PHẬT BÀ QUAN ÂM độ mạng. Xương CON RẮN, tướng tinh CON CÚ. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG: Tháng 8/ 1997 - 10/ 2001:...

TÀI LIỆU WORD  (105 bài)


ẢNH TRƯỜNG  (16 bài)
TƯ LIỆU  (27 bài)

GIÁO ÁN  (12 bài)

CUỘC SỐNG !

THƯ GIẢN

TIN MỚI CẬP NHẬT

TÌM ĐƯỜNG VỀ NHÀ ?!